Otrdiena, 21. novembris 2017. gads

Par mums

Par kultūras namu

 

Kultūras nama vēsture

Kultūras nams “Enerģētiķis” dibināts 1980.gada 20.decembrī. Dibinātājs Daugavas HES būve. 1989.gadā pāriet Rīgas TEC-2 pārziņā, bet no 1992.gada kultūras nams ir Salaspils pilsētas domes pārvaldījumā.

Mēs šodien

Mūsu mērķis ir kultūrvides veidošana un uzturēšana Salaspils novadā, kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, kā arī Salaspils novadā dzīvojošo mazākumtautību kolektīvu darbības veicināšana un atbalstīšana.

Mūsu uzdevumi:

 • Saglabāt un attīstīt Vispārējo Latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas;
 • Nodrošināt - tradicionālo kultūras norišu piedāvājumu;
 • Saglabāt- kultūras un mākslas vērtības;
 • Veicināt- profesionālās mākslas pieejamību;
 • Veidot- labvēlīgus nosacījumus kultūras daudzveidībai;
 • Saglabāt un popularizēt -cittautu kultūras mantojuma vērtības;
 • Integrēt- visus sabiedrības slāņus kultūras dzīves norisēs;
 • Iesaistīt -kultūras pasākumu norisēs esošās pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas, biedrības, uzņēmējus un novadniekus;
 • Atbalstīt-radošas pašizpausmes un iniciatīvas;
 • Nodrošināt-iedzīvotājiem kultūras līdzdalības iespējas,
 • Piedāvāt- iedzīvotājiem kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • Popularizēt- novada tēlu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām;

 

Piedāvājam plašu nodarbību klāstu dažādām vecuma grupām. Darbojas dažāda veida mākslinieciskie amatierkolektīvi un interešu grupas. Uzzināt vairāk